Kwota pożyczki:
Czas trwania pożyczki:
Koszt:

Całkowita kwota pożyczki:.
Całkowita kwota do zapłaty:
Całkowity koszt pożyczki:
RRSO :

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na 90 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 546,25%, całkowita kwota pożyczki 750 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 011,30 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt pożyczki 261,30zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.06.2017 na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie pożyczki w całym okresie od dnia wypłaty pożyczki do dnia na jaki umowa pożyczki zostanie zawarta wynosić będzie 10% / 365 dni (art. 359 kc odsetki ustawowe = stopa referencyjna NBP + 3,5% (stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem odsetki ustawowe wynoszą 1,5% + 3,5% = 5%), odsetki umowne – maksymalnie 2x odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc (w dniu zamieszczania niniejszego wpisu odsetki ustawowe wynoszą 5% zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą 10% tj. 0,027% dziennie) .

Oprocentowanie karne będzie zgodne z art. 481 kc – odsetki ustawowe za opóźnienie = suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 1,5% + 5,5%= 7% i nie przekroczy wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie art. 481 k.c. – odsetki umowne za opóźnienie = maksymalnie 2x odsetki ustawowe (na dzień zamieszczania wpisu maksymalnie 14% tj. 0,038% dziennie).

Kredytodawca nie kredytuje kosztów pożyczki.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego przez PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. ul. Laubitza 2, 88-100 Inowrocław, Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Przedsiębiorstwo Obrotu Wierzytelnościami Daiglob Finance Magdalena Piechocka, Daiglob Piechocka Spółka Jawna, Parkmar Inkaso Piechoccy Spółka Jawna, Parkmar Inkaso Marta Piechocka Jakub Piechocki s.c., w okresie od zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. ul. Laubitza 2, 88-100 Inowrocław, do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 90 dni od dnia całkowitej spłaty umowy kredytu konsumenckiego. Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.

Oświadczenie:

Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.

Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.